خوب

خوب

چیز

از تمام دار دنیا ، تنها یک چیز دارم : دوستت !


برچسب‌ها: چیز
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 22:7  توسط خوب  | 

حرفه

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟
دیدی اشتباه کردی ! دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه
اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو


برچسب‌ها: حرفه
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 22:6  توسط خوب  | 

نفس

زندگی تعداد نفس ها نیست !
زندگی تعداد لبخند های کسانیست که دوستشان داریم


برچسب‌ها: نفس
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 22:6  توسط خوب  | 

فاصله

فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است
زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست…


برچسب‌ها: فاصله
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 22:5  توسط خوب  | 

سرت

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد
و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی…


برچسب‌ها: سرت
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 22:4  توسط خوب  | 

جمله

این جمله را هرگز فراموش نکن
“برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است”


برچسب‌ها: جمله
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 22:4  توسط خوب  |